Series Swahili Service WANAWAKE SABA WENYE IMANI YA BIBLIA

SARA– IMANI YA KUWA NA JAMII

SOMO:  YEREMIA 32:27,                MWANZO 18:1-15 UTANGULIZI Je, ni jambo gani lililokupeleka mbali na Mungu wako. Mungu anataka wewe ufahamu kwamba yeye anayaweza yote,na sharti tumpe nafasi katika maisha yetu. Mungu atayabadilisha maisha yetu na kuyajibu maombi yetu. Katika Yeremia 32:27,  Mungu anawauliza waisraeli swali, “Tazama, Mimi ni Bwana, Mungu wa wote wenye mwili; …

Continue Reading
English Service FINDING SATISFACTION IN LIFE Series

IS LIFE WORTH LIVING?

ECCLESIASTES 2:12-26 INTRODUCTION The preacher or “Koheleth” was searching for the answer to the age-old question, “Is life worth living?” First, the preacher thought that the pursuit of wisdom would give him the answers he sought (1:12-15). Failing in that he pursued pleasure (2:1-11), but after pursuing sensual pleasure, he found out sensual pleasure would …

Continue Reading
Series Swahili Service WANAWAKE SABA WENYE IMANI YA BIBLIA

ESTA– MWANAMKE ALIYE SEMA NDIO KWA MUNGU

ESTA 2:5 ; 3:13 UTANGULIZI Esta aliishi kwa Imani. Maisha yake Esta inatuonyesha kwamba Mungu anaye mpango na mahali na nafasi kwa kila mmoja wetu. Kila Mtu anayo      Historia, lakini tunawakumbuka wale walio tembea katika Imani wakawa wenye kuunda historia.       Historia ya Esta inatufundisha kwamba Mungu anachangia pakubwa sana katika historia maana historia ni kazi …

Continue Reading