Deliverance Youth Service

DELIVERANCE FROM DESTRUCTIVE PROPHECIES

TEXT: I SAMUEL 17:4-58                    INTRODUCTION Prophecy is history in advance.I t is foretelling or prediction. There are good and evil prophecies.There are harmless prophecies and there are harmful prophecies. Evil prophecies can be destroyed in the mighty name of Jesus Christ.Goliath challenged the people of Israel twice per day for forty days. He came …

Continue Reading
Swahili Service UKOMBOZI

NGUVU ZA KUFUNGA, KUFUNGUA NA KUTEKA

                                       SOMO:  MATHAYO 12:29; 16:18-19                  LUKA 11:21-22                 UTANGULIZI             Jina la Bwana ni ngome imara, mwenye haki hukimbilia akawa salama. Kwa sababu tumekimbilia ngome hilo na nguvu zake, hivyo anaye tufuatia anapoteza nguvu zake. EE, Bwana vunja kila nguvu za kuzimu zinazotudharau. Neno lasema …

Continue Reading
DELIVERANCE Youth Service

DESTINY VULTURES

TEXT:      ECCLESIASTES 10:7-8                GENESIS 15:1-12 INTRODUCTION “I have seen servants upon horses and princes walking as servants upon the Earth” (Eccles.10:7) .Many are not in the place they are supposed to be. The servant has taken over the horses of the princes and they are walking like servants. To destine is to determine something …

Continue Reading
Swahili Service UKOMBOZI

BILA NGUVU MBELE YAKE ANAYE KUFUATIA

SOMO: MAOMBOLEZO 1:6 –12 UTANGULIZI Haya ni maombolezo makali sana. Mkimbizi ako katika shida kubwa kwa sababu anafuatwa na wenye nguvu zaidi kuliko yeye. Mtu anayefuatwa hawezi kupumzika. Hakiwa bila nguvu, basi yeye amepatikana. Maombolezo 1:6- “Naye huyu binti Sayuni, Enzi yake imemwacha; wakuu wake wamekuwa kama ayala anayewafuatia”. Bila nguvu mkimbizi anakuwa bila haja …

Continue Reading