BACK TO THE BASICS OF CHRISTIANITY Youth Service

ABIDING IN CHRIST :I JOHN 2:24-29

INTRODUCTION There are seven test that one really knows God; keeping God’s commandments. (2:3-6) Loving one’s neighbor. (2:7-11) Growing spiritually (2:12-14) Loving not the world .(2:15-17 Guarding against the Antichrist.(2:18-23) Letting the gospel abide in you. (2:28-29) Abiding in Christ (2:28-29) Today we are discussing test 6 & 7. Let us learn :- I.    LETTING …

Continue Reading
BACK TO THE BASICS OF CHRISTIANITY Youth Service

GUARDING AGAINST THE ANTICHRISTS : I JOHN 2:18-23

INTRODUCTION There are seven test that one really knows God; keeping God’s commandments. Loving one’s neighbor. Growing spiritually Loving not the world . Guarding against the Antichrist. Letting the gospel abide in you. Abiding in Christ Today we are discussing the 5th test or proof that we really know God. Are we guarding against the …

Continue Reading
MWENYE HAKI ATAISHI KWA IMANI Swahili Service

IMANI NDIO USHINDI (FAITH IS THE VICTORY) : WAEBRANIA 11:32-40

UTANGULIZI Tunaishi katika kizazi kinacho amini kwamba kushinda ndio mambo yote. Hata kanisa limeamini Imani ya kweli lazima ushindi na maendeleo ya binafsi, Injili ya “Afya na Utajiri”. (Health and wealth gospel) lime tujulisha ikiwa wewe si tajiri na mwenye afya nzuri umekosa Imani. Lakini sivyo kulingana na Biblia. Leo mwandishi wa Waebrania anatujulisha kwamba …

Continue Reading