Series Swahili Service WANAWAKE SABA WENYE IMANI YA BIBLIA

SARA– IMANI YA KUWA NA JAMII

SOMO:  YEREMIA 32:27,                MWANZO 18:1-15 UTANGULIZI Je, ni jambo gani lililokupeleka mbali na Mungu wako. Mungu anataka wewe ufahamu kwamba yeye anayaweza yote,na sharti tumpe nafasi katika maisha yetu. Mungu atayabadilisha maisha yetu na kuyajibu maombi yetu. Katika Yeremia 32:27,  Mungu anawauliza waisraeli swali, “Tazama, Mimi ni Bwana, Mungu wa wote wenye mwili; …

Continue Reading
Series Swahili Service WANAWAKE SABA WENYE IMANI YA BIBLIA

ESTA– MWANAMKE ALIYE SEMA NDIO KWA MUNGU

ESTA 2:5 ; 3:13 UTANGULIZI Esta aliishi kwa Imani. Maisha yake Esta inatuonyesha kwamba Mungu anaye mpango na mahali na nafasi kwa kila mmoja wetu. Kila Mtu anayo      Historia, lakini tunawakumbuka wale walio tembea katika Imani wakawa wenye kuunda historia.       Historia ya Esta inatufundisha kwamba Mungu anachangia pakubwa sana katika historia maana historia ni kazi …

Continue Reading
Swahili Service WANAWAKE SABA WENYE IMANI YA BIBLIA

RUTHU– IMANI YA KUOKOKA

RUTHU 1:1-22 UTANGULIZI Imani aina saba zinapatikana katika maisha ya Imani ya wanawake saba katika Biblia. Ruthu– Imani inayo okoa, Esta-Kuishi  kwa Imani,   Mariamu-Magdalene-Kufuata kwa Imani,    Mariamu dadake lazaro– Imani inayo abudu, Hanna– Imani inayo omba, Prisila– Imani ya kutumika, Sara– Imani ya kuwa na Jamii. Ruthu alikuwa mwanamke wa Imani . Uamuzi wa Imani …

Continue Reading
Swahili Service

MSAADA WAKO UNATOKA WAPI?

                                                                                                           SOMO:  ISAYA 31:1-7,                               ZABURI 121:1-8 UTANGULIZI Kama watoto wa Mungu tunaitaji kumtegemea Mungu pekee. Lakini si kutafuta msaada kutoka miungu na sanamu hau kwenda katika njia ya Dunia hii. Msaada unaweza kupatikana Misri, Misri ni mahali mbali na mapenzi ya Mungu. Misri ni mfano …

Continue Reading
Swahili Service

TENGENEZA MADHABAHU YA BWANA

I WAFALME 18:30-39 UTANGULIZI Tunapotazama hali ilivyo katika kanisa mahali popote duniani leo, tunaona udhaifu, kutojitoa na kudidimia kwingi sana. katika makanisa mengi moto wa ufufuo na kuuishwa upya kumezimika kwa sababu dhambi, mwili na shetani amekolea sana. Shida si mchugaji hau ratiba ya kanisa. Shida hasa ni madhabahu yaliyovunjika katika maisha ya wateule wa …

Continue Reading
Swahili Service

INUKA, UANGAZE

ISAYA 6:1-5 UTANGULIZI Jumapili iliyopita tulinena juu ya Kibali-ngao ya wenye haki (Zaburi 5:12). Leo hii  Bwana anasema inuka, ondoka, uangaze kwa maana nuru yako imekuja na utukufu wa Bwana umekuzukia. Ni mapenzi ya Mungu wana wake wote kuondoka na kuinuka kufikia hatua ya juu zaidi katika eneo zote za maisha na kuonyesha sababu na …

Continue Reading