Swahili Service

MWALIKO WA USHIRIKA

SOMO:  HESABU 10:29-32 UTANGULIZI Biblia ni kitabu cha mialiko mikuu. Katika Biblia Mungu anaendelea kuwaalika watu wamjie na kushiriki katika kazi yake. Katika somo hili Musa anaongea na mtu kwa jina Hobabu. Hobabu alikuwa mkwe wake Musa. (Waamuzi 4:11) Hobabu kwa jina linguine aliitwa Yethro kuhani mkuu wa Midiani (Kutoka 18). Yethro alimtembelea Musa na …

Continue Reading
Swahili Service

MWALIKO WA KUJITOA

MWANZO 7:1-16 UTANGULIZI Biblia ni kitabu cha mialiko !Kutoka Mwanzo saba mpaka mwisho wa Ufunuo Mungu yupo katika kazi ya kualika. Hivyo natumfuate Mungu katika mialiko yake kwetu. Leo tunatazama mwaliko wa kwanza kutoka kwa Mungu. Neno njoo imetumika mara 1,972. Mwanzo 7:1 ndiyo ya kwanza. Mungu alimwalika Nuhu na Jamii yake kuingia ndani ya …

Continue Reading
MWENYE HAKI ATAISHI KWA IMANI Swahili Service

IMANI NDIO USHINDI (FAITH IS THE VICTORY) : WAEBRANIA 11:32-40

UTANGULIZI Tunaishi katika kizazi kinacho amini kwamba kushinda ndio mambo yote. Hata kanisa limeamini Imani ya kweli lazima ushindi na maendeleo ya binafsi, Injili ya “Afya na Utajiri”. (Health and wealth gospel) lime tujulisha ikiwa wewe si tajiri na mwenye afya nzuri umekosa Imani. Lakini sivyo kulingana na Biblia. Leo mwandishi wa Waebrania anatujulisha kwamba …

Continue Reading